Construcție, mentenanță și reparații de cale ferată


Pe partea de construcție, mentenanță și reparații de cale ferată compania Magro Util S.R.L. dispune de întreaga infrastructură aferentă lucrărilor de întreținere, având utilaje de mică mecanizare și personal autorizat. Compania deține autorizație de furnizor feroviar și agremente tehnice pentru servicii de construcție, reparații, întreținere, modernizare și reabilitare de linii de cale ferată.
Compania Magro Util S.R.L. deține Autorizație de Furnizor Feroviar și Agremente Tehnice pentru următoarele servicii de infrastructură feroviară:

Construcții, reparații, întreținere, modernizare și reabilitare linii de cale ferată, fără sudarea șinelor.

Transport feroviar


Magro Util S.R.L. oferă soluții eficiente și sigure pentru transporturile feroviare, având oferte competitive în raportul calitate – preț.

Personalul competent al societății oferă permanent informații în timp real despre poziția trenului și orice eveniment neprevăzut ce poate apărea în timpul transportului.
Magro Util S.R.L. oferă o gamă variată de servicii în domeniul expedițiilor feroviare de mărfuri, precum și alte servicii conexe acestuia, cum ar fi analize detaliate și consiliere, cu scopul de a propune clientilor săi oferte competitive în raportul calitate – preț.

  • transport feroviar de mărfuri;
  • activități de manevră feroviară pe liniile industriale;
  • procese de analiză tehnologica și corelarea nevoilor clienților cu cerințele activității feroviare, cu logistica feroviară de specialitate;
  • analiza calitativă și cantitativă a indicatorilor activității de transport feroviar, transport de materii prime și produse finite de la și pentru clienți;
  • planificarea dezvoltării infrastructurii feroviare considerând nevoia pe termen lung de creștere a capaciății, ca urmare a creșterii preconizate pentru transportul de marfuri;
  • asigurarea conformității cu cerințele legale specifice domeniului transportului feroviar, precum și servicii la un nivel înalt al calității.